Giam giữ hành chínhBạn có thể chia sẻ kiến thức của mình bằng cách cải thiện nó theo đề nghị của các dự án tương ứng.

Ở Pháp có quyền hạn giam giữ hành chính giống như sự giám sát của hải quan (giữ lại của hải quan).

Tuân thủ pháp luật được đảm bảo nhờ vào lệnh hành chính

Hành chính giam giữ cho phép để duy trì trong một đóng cửa nơi này, một người ngoài hành tinh ai là chủ đề của một quyết định đuổi chờ mình buộc phải loại bỏ