Luật sư của Pháp trực tuyến!


Hợp đồng mua trên đường bán Vé Musei trong Thị


Các người sử dụng những dịch vụ đồng ý thực hiện với tất cả các điều kiện có trong quy định này Các vụ mua bán trực tuyến tiêu đề của truy cập vào các sự kiện của buổi diễn và giải trí Các tiêu đề để truy cập mua phải được loại bỏ trực tiếp tại phòng vé của các sự kiện, về bài thuyết trình của nhận được gửi đến anh qua e-mail trên đó xuất hiện: mã số nhận dạng của đặt danh tính của các người, các loại truy cập muaCác khoản tiền có thể trả bằng thẻ tín dụng thuộc mạch, VISA điện TỬ, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, hoặc qua các hệ thống thanh toán KeyClient cho giao dịch trực tuyến. Cho loại này mua, đúng rút tiền KHÔNG phải LÀ dự định Sau khi giao dịch được hoàn thành, nó là do đó không thể để hủy bỏ việc mua, hoặc để có được câu trả giá danh nghĩa. Theo điều sep tparagraphe b) của pháp lệnh của ngày hai mươi hai tháng: điều, bốn, năm và một đoạn trong bài sáu (Phải rút) sẽ không áp dụng để: (b) hợp đồng cho người cung cấp dịch vụ liên quan đến chỗ ở, vận chuyển, phục vụ miễn phí thời gian, khi tại thời điểm kết hợp đồng nhà cung cấp dịch vụ cam kết để cung cấp dịch vụ trên một ngày cụ thể, hay một thời gian nhất định.