Quyền lực của luật sư — ví Dụ, người Mẫu Điền vào issueSức mạnh của luật sư, còn được gọi là một nhiệm vụ, là một tài liệu mà một người (hiệu trưởng) bổ nhiệm một (đại lý) để hoạt động trong tên của mình. Các người chấp nhận nhiệm vụ là phải hành động, thay mặt cho các chính trong các tình huống cung cấp trong proxy. Sức mạnh của luật sư có thể cho phép nhà thầu để thực hiện các giao dịch hàng ngày, như thanh toán hóa đơn, ví dụ. Nó cũng có thể cho phép để thực hiện công vụ quan trọng hơn, như ký một hợp đồng thuê nhà ở hoặc bán của một ngôi nhà hay một chiếc xe. Proxy tìm thấy đây không phải là một nhiệm vụ trong trường hợp bất lực hay một bảo vệ nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ cá nhân trên những quy định của trật tự công cộng.

Tài liệu này được viết trong trước mắt các bạn như câu trả lời của bạn