Impegni và sensibilizzazione — Valberg, Trượt tuyết trong xu hướng về phía nam núi Alps — Mercantour

Kể từ khi bắt đầu, Valberg đã luôn luôn chấp nhận một bền vững phát triển của nó lãnh thổ và hoạt động của mình. Soạn thảo bởi ANMSM (Hiệp hội Quốc gia của Thị trưởng của Khu nghỉ mát trong các ngọn Núi), điều lệ này nhằm mục đích để hỗ trợ và tạo ra một mạng của trạm đó là chữ ký vì vậy mà họ có thể thực hiện các dự án kết hợp xã hội tốt nhất và tiêu chuẩn môi trường. Để biết thêm thông tin: dự Án phát triển, và đầu tư tốt hơn